سامانه پرداخت و بانکداری همراه

شرح پروژه

سامانه پرداخت و بانکداری همراهبا توجه به اهمیت موضوع نوآوری در خدمات بانکداری الکترونیک باهدف سهولت در دسترسی و استفاده از خدمات و نیز رشد روزافزون اقبال عمومی مشتریان از خدمات ارائه شده بسترهای تلفن همراه، شرکت رایانه خدمات امید نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت و بانکداری همراه با هدایت بانک سپه اقدام نموده است.

برخی از قابلیت‌های سامانه‌:

  •  پرداخت قبوض
  • خرید شارژ
  •  انتقال وجه کارت به کارت
  • کمک به مؤسسات خیریه
فهرست