سامانه مدیریت عملکرد (سامع)

شرح پروژه

سامع، نرم افزاری تحت وب برای مشاهده وضعیت و عملکرد تمامی دستگاههای خودپرداز منصوبه می باشد که توسط تیم نرم افزاری شرکت رایانه خدمات امید در سال ۱۳۹۰ تولید و در اختیار بانک سپه قرار داده شد. قابلیت اصلی این نرم افزار امکان تهیه و ارائه نمودار و گزارش های متنوع برای مقاصد مدیریتی بانک است. این گزارش ها شامل تعداد و وضعیت خودپردازها، مشاهده عملکرد خودپرداز در بازه زمانی تعیین شده بر اساس انواع عملیات تعریف شده بر روی خودپرداز، امکان مشاهده نمودارهای متنوع بر اساس نوع گزارش، امکان گزارش گیری مقایسه بین دو یا چند خودپرداز، امکان گزارش گیری از کارمزدهای بانکی تعریف شده برای خودپرداز است.

فهرست