سامانه بانکداری شرکتی نگین

شرح پروژه

سامانه بانکداری شرکتی نگین سامانه بانکداری شرکتی نگین بستری امن و مناسب جهت شخصی سازی نیازهای اطلاعاتی و عملکردی مشتریان ارزشمند بانک سپه مبتنی بر خدمات مالی و بانکی، بانک سپه ارائه می نماید. خدمات اصلی این سامانه شامل مدیریت سپرده، مدیریت کاربران، مدیریت گردش وجوه نقد و حسابداری شرکتی می باشد. این خدمات با توجه به ماهیت خدمات از کانال شعب بانکداری شرکتی، سامانه بانکداری شرکتی یا مدیر حساب به مشتری شرکتی ارائه میگردد. سامانه بانکداری شرکتی بانک سپه به عنوان پنل تخصصی، خدمات بانکداری شرکتی را از طریق بستر اینترنت به مشتریان شرکتی این بانک ارائه می نماید.

قابلیت‌های سامانه‌:

  • قابلیت توسعه نیازهای کسب و کاری مشتریان در تعامل با فرایندها و اطلاعات بانکی ایشان
  • انجام عملیات واریز با شناسه و با قابلیت الگوریتم رمزنگاری شده برای هر مشتری
  • دریافت گزارش صورت حساب
  • گزارش مانده حساب تجمیعی و مدیریت نقدینگی
  • گزارش فعالیت کاربران
  • امکان تعریف دستور پرداخت برای مشتری
  • قابلیت توسعه در جهت تولید گزارشهای مربوط به تسهیلات، چک، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و سایر محصولات بانکی.
فهرست