باشگاه مشتریان بانک سپه

به منظور تأمین رضایت حداکثری مشتریان ارزشمند بانک سپه، باشگاه مشتریان بانک سپه طراحی و راه اندازی شد.

برخی از قابلیت‌های سامانه‌:

  • ارائه طرح های گوناگون به منظور ایجاد جذابیت برای مشتریان
  • برگزاری جشنواره های دورهای برگزاری مسابقه های متنوع
  • انجام عملیات قرعه کشی
  • انتقال نظرات و پیشنهادها توسط مشتریان
  • ارتباط دوسویه از طریق پاسخگویی برخط با مشتریان
  • جمع آوری و محاسبه امتیازات مشتریان برای برگزاری جشنواره ها
فهرست