هیات مدیره و مدیر عامل

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. هیات مدیره و مدیر عامل

احمد سلمانی آرانی

مدیرعامل

علي چهارلنگی

رئیس هیئت مدیره

سید علیرضا امیری طاری

عضو هیئت مدیره

نيما اميرشكاری

عضو هیئت مدیره
فهرست