منشوراخلاقی

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. منشوراخلاقی

ما به‌عنوان اعضای خانواده بزرگ شرکت رایانه خدمات امید با استعانت از خدای متعال و باهدف کسب رضایت او پیمان می‌بندیم، به‌منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش‌آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به‌سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی ذیل باشیم:

 • خداوند را همواره ناظر بر اعمال خود دانسته و به‌منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار می‌دهیم.

 • مقررات جاری شرکت را باعلاقه پذیرفته و هرگز از عمل به آن‌ها سرباز نمی‌زنیم.

 • در شرکت خود حفظ کرامت انسانی کارکنان را بستر رفتارهای سازمانی قرار داده و احترام به پیشکسوتان مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را مدنظر قرار می‌دهیم.

 • به حفظ اسرار شرکت همواره پایبند بوده و از دسترس بدخواهان دور خواهیم داشت.

 • احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و معتقدیم رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در فضای کسب‌وکار، انجام گیرد.

 • مسئولیت کارهای خود را برعهده‌گرفته و از فرافکنی پرهیز می‌نماییم.

 • همواره در جهت رشد اندوخته‌های علمی خود به‌ویژه در ارتباط با شغلمان می‌کوشیم.

 • آموزش مستمر مدیران و همکاران شرکت و ارتقای سطح دانش، تجربه و آگاهی‌های فنی –تخصصی و کیفی مرتبط با فعالیت‌ها و پروژه‌های شرکت را مطابق مدل شایستگی فناوری اطلاعات شرکت مطمح نظر قرار می‌دهیم.

 • خلاقیت و نوآوری در جهت ارائه خدمات پایدار و نوآورانه در هر زمان و مکانی مورد اهتمام جدی ماست.

 • در استفاده از لوازم و ابزار کار بیشترین صرفه و صلاح شرکت را در نظر گرفته و در خصوص مسائل زیست‌محیطی نیز توجه ویژه‌ای خواهیم داشت.

 • خود را متعهد به انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق بافرهنگ اسلامی بالأخص حجاب اسلامی می‌دانیم.

 • اصول ایمنی و بهداشت محیط کار را با ارتقاء کیفیت در عمل موردتوجه قرار می‌دهیم.

 • همیشه از خداوند متعال راهی را که رضای اوست برای خود و دیگران آرزو می‌نماییم.

فهرست