دستاوردها

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. دستاوردها
 • رتبه اول در زمینه خدمات پشتیبانی
 • رتبه دوم در زمینه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
 • رتبه سوم در زمینه ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا
 • رتبه سوم درزمینه شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 • رتبه سوم در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 • رتبه چهارم در زمینه ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 • رتبه چهارم در زمینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • رتبه چهارم در زمینه خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی Service Provider
 • رتبه چهارم در زمینه تولید و ارائه قطعات و ملزومات
 • رتبه چهارم در زمینه تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
 • رتبه چهارم در زمینه تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame

 

فهرست